1. Zurich Nordic
 2. services
 3. Personopplysninger
 4. Danmark
 5. Besøkende på nettstedet
  • Protect the environment.  Think before you print.

Informasjon om behandling av personopplysninger - Besøkende på nettstedet

I detta dokument beskrivs den behandlingen av uppgifter om dig som utförs av  

Zurich Danmark, filial af Zurich Insurance plc, Irland, CVR: 31184606
Frederiksgade 17
1265 København K
DANMARK
(i fortsättningen kallat ”Zurich”) 

Zurich verner om din personlige integritet, og vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på hvordan vi behandler opplysninger om deg, hvorfor vi gjør det og hvilke rettigheter du har på grunnlag av behandlingen.

En personopplysning er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan identifisere deg.

Hvilke opplysninger vi behandler om deg og hvorfor

Vi behandler opplysninger om deg slik at vi kan tilgodese de berettigede interessene våre. De berettigede interessene våre består i at vi trenger å behandle opplysningene dine for at vi skal kunne forbedre opp­levelsen din ved besøk på nettstedet samt for å optimalisere driften og opprettholde sikkerheten på nettstedet. Vi behandler imidlertid ikke opplysningene dine hvis det ved en interesseavveining viser seg at interessene og de grunnleggende rettighetene og frihetene dine veier tyngre.

Av disse grunnene kan vi komme til å behandle IP-adressen din og visse innstillinger av og informasjon om enheten din (for eksempel datamaskin, mobil, nettbrett) som er relevante for samhandlingen din med nettstedet vårt.

Hvordan og fra hvem vi samler inn opplysninger om deg

Du oppgir opplysningene direkte til oss ved besøk på nettstedet vårt. Informasjonen oppgis ved at såkalte informasjonskapsler plasseres på datamaskinen din, og disse sørger for at informasjon overføres mellom enheten din og Zurich.

Vi samler normalt ikke inn opplysninger om deg fra tredjeparter. Hvis vi likevel skulle ha behov for å gjøre det, informerer vi deg om hvilke opplysninger vi har mottatt, hvem som oppgav dem og hvorfor vi har samlet dem inn.

Mottakere som får del i opplysninger om deg

Vi deler opplysninger om deg der det er nødvendig for driften av nettstedet vårt eller for å opprettholde sikkerheten på nettstedet vårt.

Vi deler opplysninger om deg med andre selskaper i konsernet Zurich er en del av, samarbeidspartnerne, leverandørene og agentene våre som gjør det mulig for oss å opprettholde driften av nettstedet vårt.

Vi kommer til å dele opplysninger om deg når det er nødvendig for å:

 • følge gjeldende lover eller pålegg fra myndighetene
 • beskytte rettighetene til Zurich eller kundene våre. Det kan for eksempel skje i forbindelse med rettsprosesser, inkludert, men ikke begrenset til domstoler, forliksråd, andre prøvingsinstanser, politiet og andre juridiske myndigheter
 • håndtere og opprettholde sikkerheten i systemene våre.

Hvis vi overfører opplysningene om deg til noen utenfor Den europeiske unionen, vil vi se til at informa­sjonen hele tiden holdes sikker, og at all overføring skjer i samsvar med relevant lovgivning. Dette skjer gjennom at vi treffer avtale med mottakeren for å sikre at denne treffer adekvate sikkerhetstiltak.

Du kan få nærmere informasjon om sikkerhetstiltakene som er på plass når det gjelder overføringer av opplysninger EU ved å be om dette i en e-post til databeskyttelse.dk@zurich.com.

Lagring

Vi lagrer normalt bare opplysningene dine mens du besøker nettstedet vårt.

Dine rettigheter

Du har rett til å:

 • kreve å få vite hvordan opplysningene dine behandles av Zurich
 • få et utdrag av hvilke opplysninger som behandles om deg (registerutdrag)
 • få feilaktige opplysninger rettet eller slettet i visse tilfeller
 • kreve at behandlingen vår av opplysninger om deg begrenses
 • komme med innvending mot vår håndtering av opplysninger om deg
 • kreve at visse opplysninger som du selv har oppgitt til oss, sendes til deg eller overføres til noen andre (dataportabilitet).

Hvis du vil ha nærmere informasjon om disse rettighetene eller påberope deg noen av dem, ber vi deg melde fra til oss gjennom å sende e-post til databeskyttelse.dk@zurich.com.

Klage

Hvis du mener at vi har begått feil når vi har behandlet opplysninger om deg, kan du framføre klage til

1. Personvernombudet hos Zurich

2. Tilsynsmyndighet

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for personopplysninger

Zurich Danmark, filial af Zurich Insurance plc, Irland
databeskyttelse.dk@zurich.com

Personvernombud

Tilsynsmyndighet

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-post: dt@datatilsynet.dk