1. Zurich Nordic
  2. Kortförsäkring
  3. Ecster Profilerade
    • Protect the environment.  Think before you print.

Ecster Profilerade

Denna sida är en sammanfattning av reseförsäkringen. Vill du veta exakt vad som gäller är det viktigt att du läser de fullständiga villkoren.

Reseförsäkringen gäller för dig som privatperson och kontoinnehavare med giltigt Ecster profilerat kort försett med Master Card-symbol.

Försäkringen gäller även för make/maka, registrerad partner, sambo och barn som inte fyllt 23 år även när de reser på egen hand.

För att försäkringen ska gälla måste du betala minst 50% av resan eller hyran av stugan/lägenheten med kortet.

Vid utländsk hyrbil, outnyttjade tjänster samt hole in one gäller att kortet använts vid betalning av tjänsten eller varan.

Försäkringen omfattar avbeställningsskydd om du måste avboka din resa. Försäkringen gäller också för läke- och resekostnader om du blir skadad eller sjuk under din resa. Om du råkar ut för olycksfall kan du i vissa fall få ersättning för invaliditetsersättning och dödsfallsersättning.

För hole in one gäller försäkringen utan samband med resa.

Försäkringen omfattar följande delar:

  • försening av allmänt transportmedel (t ex flyg eller annat transportmedel)
  • bagageförsening
  • självriskskydd för hem eller privat personbil samt utländsk hyrbil
  • outnyttjade tjänster
  • hole in one

Försäkringen gäller utan självrisk.

Kontakta oss

Vardagar 8:15 - 20:00
Lördagar 9:00 - 15:00
* Öppettider följer svenska arbetsfria dagar och helgdagar.
Anmäl en skada online
3 timmars flygförsening