Flyg - inställt, försenat, flygstrejk, konkurs

Information om vad som gäller vid inställt eller försenat flyg enligt EU-förordning


Ersättning vid inställt flyg m.m. enligt EU-förordningen, omfattas inte av reseförsäkringen. Du måste själv begära ersättning från flygbolaget. Detta är endast en kortfattad information till dig för att du själv ska kunna begära den ersättning du har rätt till.


Flygpassagerares rättigheter regleras av EU förordning 261/04. I förordningen anges flygpassagerares rättigheter då deras flyg är försenade, flyg ställs in eller om de nekas ombordstigning på grund av flygbolagets överförsäljning. Den gäller för hela EU samt för Norge, Island och Schweiz.

Man är berättigad till kompensation om man:

  • Flyger inom EU
  • Flyger ut ur EU
  • Flyger in till EU med Europeiskt flygbolag (registrerat i EU, Island, Norge eller Schweiz)

Om en flygning är försenad med mer än två timmar är flygbolaget enligt förordningen skyldigt att lämna assistans i form av måltider, förfriskningar och logi som är rimliga i förhållande till längden på förseningen och flygresans längd. 

Förutom att ge assistans, är flygbolagen skyldiga att lämna ersättning om flyget är försenat tre timmar eller mer. Det gäller även om man missar ett anslutningsflyg som sköts av samma flygbolag och den totala förseningen är mer än 3 timmar. Om flygningen försenas med fem timmar eller mer, har man normalt rätt att låta bli att resa och få en återbetalning för alla oanvända biljetter samt en flygning tillbaka till sin ursprungliga avgångsort snarast möjligt.

Om en flygning ställs in, är flygbolagen skyldiga att hålla “Problem och olägenheter för passagerarna till ett minimum”. Det innebär att informera berörda passagerare om den inställda flygningen före den tidtabellsenliga avgångstiden, att erbjuda en rimlig ombokning snarast möjligt, eller en full återbetalning.

Enligt förordningen har varje passagerare rätt till ersättning på mellan 250 – 600 EUR vid försening om minst tre timmar till slutdestination, orsakat av inställt flyg, försenat flyg eller nekad ombordstigning pga att flygningen är överbokad. Beloppet man har rätt till beror på flygdistansen.


Hur får jag ersättning?


Du kan ansöka direkt hos flygbolaget själv alternativt kan du få hjälp att ansöka om ersättning genom Handelsbankens samarbetspartner ifdelayed.com.


Service och assistans


Du har också alltid rätt till service och assistans om din flygning ställs in, det vill säga hjälp från flygbolaget. Flygbolaget ska låta dig skicka två meddelanden gratis per telefon, e-post, telex eller fax till din destinationsort. Du ska även erbjudas gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden. Om du försenas en eller flera nätter, eller om det blir nödvändigt med en längre vistelse på en annan plats än du planerat, är flygbolaget också skyldigt att bekosta övernattning på hotell för dig. Flygbolaget ska dessutom bekosta transporten mellan hotellet och flygplatsen.


Flygstrejk


Reglerna för inställda och försenade flyg gäller även i vissa fall när strejk är orsaken till att flyget inte går enligt tidtabellen. Om den inställda eller försenade flygningen beror på så kallade extraordinära omständigheter har du inte rätt till kompensation. Vad som är extraordinärt bedöms från fall till fall och kan omfatta: politiska eller civila oroligheter, säkerhetsrisker, dolda fabrikationsfel i flygplanet eller extrema väderförhållanden.