Ecster

Denna sida är en sammanfattning av din kompletterande reseförsäkring. Vill du veta exakt vad som gäller är det viktigt att du läser de fullständiga villkoren.

Reseförsäkringen gäller för dig som privatperson med giltigt kort försett med MasterCard-symbol.

Försäkringen gäller även för make/maka, registrerad partner, sambo och barn som inte fyllt 23 år även när de reser på egen hand.

Försäkringen ger ett extra försäkringsskydd utöver det reseskydd som kan ingå i din hemförsäkring.

För att försäkringen ska gälla måste du betala minst 50% av resan eller hyran av stugan/lägenheten med kortet.

Vid utländsk hyrbil, outnyttjad aktivitetskostnad samt hole in one gäller att kortet använts vid betalning av tjänsten eller varan. Om du betalar med kortet på resmålet, ska kortet användas till 100% för att försäkringen ska gälla.

Försäkringen omfattar avbeställningsskydd om du före avresa måste avboka din resa på grund av akut sjukdom eller allvarligt olycksfall. Försäkringen gäller också för läke- och resekostnader om du blir skadad eller sjuk under din resa. Om du råkar ut för olycksfall under resan kan du i vissa fall få ersättning för invaliditetsersättning och dödsfallsersättning.

För hole in one gäller försäkringen utan samband med resa.

Försäkringen omfattar följande delar:

  • försening av allmänt transportmedel (t ex flyg eller annat transportmedel)
  • bagageförsening
  • självriskskydd för hem eller privat personbil samt utländsk hyrbil
  • outnyttjad aktivitetskostnad
  • hole in one

Försäkringen gäller utan självrisk.

Kontakta oss

Vardagar 8:15 - 20:00
Lördagar 9:00 - 15:00
* Öppettider följer svenska arbetsfria dagar och helgdagar.

Information om hur din reseförsäkring gäller i samband med coronaviruset COVID-19 hittar du HÄR.