• Protect the environment.  Think before you print.

Bankkort

Denna sida är en sammanfattning av din kompletterande reseförsäkring. Vill du veta exakt vad som gäller är det viktigt att du läser de fullständiga villkoren.

Handelsbankens reseförsäkring gäller för dig som privatperson med giltigt Bankkort med Visa- eller MasterCard-anslutning.

Försäkringen gäller även för make/maka, registrerad partner, sambo och barn som inte fyllt 23 år även när de reser på egen hand.

Försäkringen ger ett extra försäkringsskydd utöver det reseskydd som kan ingå i din hemförsäkring.

För att försäkringen ska gälla måste du betala minst 50% av resan eller hyran av stugan/lägenheten med kortet eller från ditt konto i Handelsbanken.

Försäkringen omfattar avbeställningsskydd om du måste avboka din resa. Om du råkar ut för olycksfall kan du i vissa fall få ersättning för invaliditetsersättning och dödsfallsersättning.

Försäkringen omfattar följande delar:

  • försening av allmänt transportmedel (t ex flyg eller annat transportmedel)
  • bagageförsening
  • självriskskydd för hem eller privat personbil

Försäkringen gäller utan självrisk.

Kontakta oss

Vardagar 8:15 - 20:00
Lördagar 9:00 - 15:00
* Öppettider följer svenska arbetsfria dagar och helgdagar.
Anmäl en skada online
Bankkort