• Protect the environment.  Think before you print.

Business

Denna sida är en sammanfattning av din kompletterande reseförsäkring. Vill du veta exakt vad som gäller är det viktigt att du läser de fullständiga villkoren.

Försäkringen gäller för anställd som är innehavare av kort och använder kortet till minst 50% vid betalning av resa.

  • Försäkringen ger ett extra försäkringsskydd utöver det reseskydd som kan ingå i din hemförsäkring.
  • Försäkringen gäller under 60 dagar från det du lämnar hemmet eller annan plats där resan påbörjas, till dess resan är avslutad och du återkommit till hemmet.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Kontakta oss

Vardagar 8:15 - 20:00
Lördagar 9:00 - 15:00
* Öppettider följer svenska arbetsfria dagar och helgdagar.
Anmäl en skada online