• Protect the environment.  Think before you print.

Platinum

Denna sida är en sammanfattning av din kompletterande reseförsäkring. Vill du veta exakt vad som gäller är det viktigt att du läser de fullständiga villkoren.

Handelsbanken Platinum rese- och trygghetsförsäkring gäller för innehavare av Platinum som använder kortet vid betalning av resa eller annan betalning enligt dessa villkor.

Försäkringen gäller även för make/maka, registrerad partner, sambo och barn som inte fyllt 25 år även när de reser på egen hand.

Försäkringen ger ett extra försäkringsskydd utöver det reseskydd som kan ingå i din hemförsäkring.

För att försäkringen ska gälla måste du betala minst 50% av resan eller hyran av stugan/lägenheten med kortet eller från ditt konto i Handelsbanken.

Vid hyrbil, , hole in one, allriskskydd för inhandlad vara samt prisskydd gäller att kortet använts vid betalning av tjänsten eller varan.

Försäkringen omfattar avbeställningsskydd om du måste avboka din resa. Försäkringen gäller också för läke- och resekostnader om du blir skadad eller sjuk under din resa. Om du råkar ut för olycksfall kan du i vissa fall få ersättning för invaliditetsersättning och dödsfallsersättning.

För skada på hyrbil, outnyttjad aktivitetskostnad, hole in one, inköpsskydd och prisskydd gäller försäkringen även utan samband med resa.

Försäkringen omfattar följande delar:

 • Resestartskydd (t ex vid försening ut till flygplats på grund av en krock eller liknande)
 • Personförsening (vid t ex flyg eller annat transportmedel)
 • Bagageförsening
 • Överbokat hotellrum
 • Ansvarsskydd
 • Rättsskydd
 • Självriskskydd för hem eller privat personbil
 • Självriskskydd samt skada på hyrbil
 • Outnyttjade tjänster
 • Hole in one
 • Allriskskydd för inhandlad vara (för stulen eller skadad vara)
 • Prisskydd (om samma vara hittas till lägre pris)

Försäkringen gäller både vid privat- och tjänsteresor.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Kontakta oss

Vardagar 8:15 - 20:00
Lördagar 9:00 - 15:00
* Öppettider följer svenska arbetsfria dagar och helgdagar.
Anmäl en skada online
Platinum
3 timmars flygförsening