Omfattning

Högsta ersättningsbelopp Per försäkrad person Familj
Avbeställningsskydd
25 000 kr
75 000 kr
Läkekostnader Nödvändiga och skäliga
Merkostnader för kost och logi Nödvändiga och skäliga
Resor för vård och behandling Nödvändiga och skäliga
Komma ikapp resan Nödvändiga och skäliga
Hemtransport Nödvändiga och skäliga
Begravning på platsen
30 000 kr
 
Akut tandvård
5 000 kr
 
Olycksfallsförsäkring
 
 
Vid invaliditet
 
 
Vid invaliditetsgrader från 50%
1 000 000 kr
 
Vid dödsfall
50 000 kr
 
Försening av allmänt transportmedel
 
 
Mer än 4 timmar utbetalas
600 kr
 
Mer än 8 timmar utbetalas i stället
1 200 kr
 
Försening av bagage mot kvitto
 
 
Mer än 6 timmar
2 000 kr
6 000 kr
Mer än 24 timmar - utöver ovanstående
5 000 kr
15 000 kr
Självriskskydd*
10 000 kr
 
Hemförsäkring – ersättning för självrisk, max
10 000 kr
 
Personbilförsäkring – ersättning för självrisk, max
10 000 kr
 
Utländsk hyrbil – ersättning för självrisk, max
10 000 kr
 
Outnyttjade tjänster
1 500 kr
6 000 kr
Hole in one
2 000 kr
 

Zurich Assistance - akut skadehjälp på platsen

Ersättning vid invaliditet lämnas i förhållande till invaliditetsgrad och försäkringsbelopp.

Försäkringsbeloppen vid avbeställningsskydd, akut tandvård, försening av bagage, självriskskydd, outnyttjade tjänster och hole in one anger högsta ersättning som du kan få mot verifierade underlag.

Försäkringsbeloppen vid försening av allmänt transportmedel är schablonbelopp och ersättning lämnas för verifierad försening.

* Självriskskyddet gäller för den självrisk du betalt vid ersättningsbar försäkringsskada. Se närmare under "Vad försäkringen gäller för".