Extraordinära omständigheter

 • Hur gäller försäkringen vid epidemi?

  Försäkringen gäller enligt avsnittet om "Läke- och resekostnader" om du oavsiktligt blir smittad. Kontakta genast Zurich Assistance för att få hjälp.

  Försäkringen gäller inte för känt epidemiutbrott eller om Utrikesdepartementet (UD) eller annan myndighet avrått från resa.

  Tänk på att att lämna området för epidemiutbrottet snarast möjligt.

  Så länge du är kvar i området följ dessa råd för att minimera risken att bli smittad:

  • undvik att komma i kontakt/närhet av smittade personer
  • tvätta händerna ofta med tvål och vatten (handsprit stoppar oftast inte smitta)
  • undvik fysisk kontakt med någon som eventuellt uppvisar symtom på smitta.
 • Hur gäller försäkringen vid jordskalv / jordbävning?

  Genom kortförsäkringen finns det ersättning för förseningar över 4 timmar. För mer detaljerad information om vad som gäller, hänvisar vi till gällande villkor.

  Kommer man inte iväg på sin resa ska man kontakta sitt flygbolag eller resebolag.

  Vi uppmanar alla att hålla sig uppdaterade via ditt lands ambassad och UDs hemsida.

  Skulle UD avråda från resor till resmålet, ska man även här kontakta sitt flygbolag eller resebolag.

 • Hur gäller försäkringen efter krigsutbrott?

  Information om resor till landet där krigsutbrottet skedde kan hämtas via UD och din Ambassad i drabbat land. 

  Läs gärna fortlöpande informationen på UDs hemsida alternativt den information som finns via din ambassad i det drabbade landet.

  För dig som har anhöriga i det drabbade landet, men inte får tag på dessa, kan anmäla det till Polisen eller UD.


  Resevillkor


  • Försäkringen gäller för dig som befinner sig i det drabbade landet tills UD informerar att de avråder från resor till dit. Motsvarande gäller för dig som planerar en resa till drabbat land.
  • Om din försäkring omfattar sjukdom/olycksfall på resa, gäller försäkringen även om skadan skulle vara en följd av krigsutbrott. Övriga undantag gäller enligt villkor.
  • Avbeställning på grund av krigsutbrott omfattas inte av försäkringen.
 • Hur gäller försäkringen vid orkan / storm?

  Genom kortförsäkringen finns det ersättning för förseningar över 4 timmar. För mer detaljerad information om vad som gäller, hänvisar vi till gällande villkor.

  Kommer man inte iväg på sin resa ska man kontakta sitt flygbolag eller resebolag.

  Vi uppmanar alla att hålla sig uppdaterade via ditt lands ambassad och UDs hemsida.

  Skulle UD avråda från resor till resmålet, ska man även här kontakta sitt flygbolag eller resebolag.

 • Hur gäller försäkringen efter terrorattentat?

  Information om resor till landet där terrorattentatet skedde kan hämtas via UD och din Ambassad i drabbat land. 

  Läs gärna fortlöpande informationen på UDs hemsida alternativt den information som finns via din ambassad i det drabbade landet.

  För dig som har anhöriga i det drabbade landet, men inte får tag på dessa, kan anmäla det till Polisen eller UD.


  Resevillkor


  • Försäkringen gäller för dig som befinner sig i det drabbade landet tills UD informerar att de avråder från resor till dit. Motsvarande gäller för dig som planerar en resa till drabbat land.
  • Om din försäkring omfattar sjukdom/olycksfall på resa, gäller försäkringen även om skadan skulle vara en följd av terrorattentat. Övriga undantag gäller enligt villkor.
  • Avbeställning på grund av terrorhändelser omfattas inte av försäkringen.
 • Hur gäller försäkringen vid tsunami?

  Genom kortförsäkringen finns det ersättning för förseningar över 4 timmar. För mer detaljerad information om vad som gäller, hänvisar vi till gällande villkor.

  Kommer man inte iväg på sin resa ska man kontakta sitt flygbolag eller resebolag.

  Vi uppmanar alla att hålla sig uppdaterade via ditt lands ambassad och UDs hemsida.

  Skulle UD avråda från resor till resmålet, ska man även här kontakta sitt flygbolag eller resebolag.

 • Hur gäller försäkringen vid vulkanutbrott / askmoln?

  Genom kortförsäkringen finns det ersättning för förseningar över 4 timmar. För mer detaljerad information om vad som gäller, hänvisar vi till gällande villkor.

  Kommer man inte iväg på sin resa ska man kontakta sitt flygbolag eller resebolag.

  Vi uppmanar alla att hålla sig uppdaterade via ditt lands ambassad och UDs hemsida.

  Skulle UD avråda från resor till resmålet, ska man även här kontakta sitt flygbolag eller resebolag.

 • Vid flygbolagskonkurs gäller inte försäkringen

  Vid reklamationer med anledning av flygbolagskonkurser ska du kontakta din bank.