Att tänka på inför resan

 • Servicekort - under rubriken "Servicekort - intyg om din reseförsäkring" hittar du ett servicekort som bevis på att du har en giltig reseförsäkring. Skriv gärna ut detta dokument och lägg i plånboken/handväskan för att ha med under resan. Försäkringen gäller under förutsättning att du har betalt minst 50% av resans totala kostnader med kortet. När du reser bör du ha med ett underlag som styrker denna betalning.
 • Vid resa inom EU är det viktigt att ha med sig Europeiskt sjukförsäkringskort från Försäkringskassan (www.forsakringskassan.se).
 • Hör med din resebyrå eller vårdcentral om vaccination behövs.
 • Kom ihåg passet och ta gärna en kopia på det. Förvara inte kopian tillsammans med passen.
 • Anteckna på lämpligt ställe telefonnummer dit du kan ringa och spärra ditt/dina kort och spara även telefonnumret i din mobil.
 • Packa aldrig stöldbegärliga saker som till exempel smycken, pengar eller elektronikutrustning, i det bagage som ska checkas in.
 • Innan avresa är det bra att gå in på UD:s hemsida (www.regeringen.se/uds-reseinformation/) för att försäkra sig om att de inte avråder från resa till det tänkta resmålet.
 • Ta reda på vilka visumregler som gäller.

Vid resa till länder som kräver visum eller intyg om reseförsäkring

Vid ansökan om visum krävs det ibland att man kan visa upp ett intyg om att man har en betald reseförsäkring för den period som visumansökan avser. Zurich kan utfärda certifikat för ansökan om visum. Krav på reseförsäkring gäller endast för ett fåtal länder som t. ex. Ryssland och Cuba. För övriga länder räcker det med servicekortet som du hittar under rubriken ”Servicekort – intyg om din reseförsäkring”.

För att Zurich ska kunna utfärda certifikat/intyg om betald reseförsäkring, behöver vi följande information:

 • Namn
 • Adress
 • Personbeteckning / födelsedag 
 • Resmål
 • Avresedatum samt datum för hemkomst (resan får max vara 60 dagar)
 • Kvitto på att 50% av resan är betalad via Handelsbankens kort samt totala kostnaden för resan.
 • Korttyp (dvs kortets namn) och de åtta första siffrorna i kortnumret 
 • Telefonnummer dagtid till den som ska åka

Viktigt!

Tänk på att varje certifikat är personligt och att vi behöver en ansökan för varje person som ska ansöka om visum.

För att dina personuppgifter ska skyddas och endast hanteras av Zurich gör du din ansökan här.

Kvitto/biljett som styrker din betalning med kortet ska däremot mailas till nordic.certificate@zurich.com.

Att tänka på om du råkar ut för skada under resa

Om du skulle råka ut för en skada under din resa är det viktigt att spara alla relevanta dokument. Till exempel;

 • Förseningsintyg vid färdmedelsförsening
 • PIR-rapport vid bagageförsening
 • Läkarintyg vid sjukdom/olycksfall
 • Eventuella kvitton så som för läkarbesök, läkemedel eller för nödvändiga inköp vid bagageförsening
 • För att full ersättning ska kunna lämnas för merkostnader för kost och logi och hemtransport måste Zurich Assistance kontaktas och kostnaderna ska i förväg godkännas av Zurich Assistance.

Kontakta alltid Zurich Assistance vid olycksfall eller sjukdom som kräver omedelbar läkarvård.

Zurich's telefonnummer

Glöm inte att lägga in våra telefonnummer i din mobil så du alltid snabbt kan nå oss vid frågor.

 • Zurich Assistance +46 (0)8 579 332 20 - akutnummer
 • Zurich kundservice +46 (0)8 579 332 21 – övriga ärenden, kontorstid