Vid skada

Anmälan av skada

Skadeanmälan ska skickas in så snart som möjligt.

Du kan enkelt bifoga biljetter, kvitton osv genom att följa vår beskrivning under "Hur man enklast bifogar dokument till skadeanmälan", här nedan.

Beroende på vilken slags skada som inträffat behöver du bifoga olika underlag. Ta fram dem innan du börjar så går det enklare och fortare.

Sänd alltid in följande handlingar vid varje skada:

 • kvitto/verifikation på att resan är betald med kortet
 • bokningsbekräftelse/resebevis med uppgift om samtliga resenärer, total pris och avgångar
 • uppgift om försäkringsnummer till hemförsäkringsbolag och/eller annan reseförsäkring
 • kontouppgifter till det konto du vill ha ersättningen utbetalad

Beroende på typ av skada

 • handlingar som styrker ditt krav på ersättning, t.ex. läkarintyg vid avbeställning eller sjukdom/olycksfall, kvitton från läkarbesök vid sjukdom/olycksfall eller bagageförsening, PIR-rapport vid bagageförsening, förseningsintyg från flygbolag eller motsvarande, hyrbilskontrakt, bevis på betald självrisk till hemförsäkringsbolag, etc.
 • polisanmälan vid stöld.

Se ytterligare handlingar under "Handlingar att bifoga skadeanmälan" nedan.

OBS! Spara samtliga kvitton i original. Zurich kan vid behov be dig sända in dem för att styrka dina ersättningsanspråk.

Snabbast anmälan och hantering

För snabbast hantering av ditt skadeärende och för att dina personuppgifter ska skyddas och endast hanteras av Zurich – anmäl här.

Du kan även bifoga bilagor direkt till anmälan. Se instruktionen under "Hur man enklast bifogar dokument till skadeanmälan". Först när vi fått ta del av allt underlag som behövs för att reglera din skada, kan vi lämna besked om eventuell ersättning.

Du får direkt ett svarsmail med en sammanfattning av anmälan och ett referensnummer som bekräftelse på din anmälan. (Personnummer och kontonummer skickas inte i svarsmailet.)

*Anmäl din skada direkt via internet för snabbast hantering, eller genom att ladda ner vår skadeblankett och maila in.

 • Handlingar att bifoga skadeanmälan
  • Avbeställningsskydd
  • Under resa
  • Färdbiljett/resebevis eller andra handlingar, som visar resans resenärer, totala pris och avgångar 
  • Kvitto eller motsvarande på att resan är betald med kortet
  • Bekräftelse av researrangören att resan har avbokats och med angivande av ev. återbetalning (av exempelvis resekostnader och/eller flygskatter). Du måste själv kontakta researrangören/flygbolaget för att få tillbaka skatter och avgifter som debiterats för resan och som du har rätt att återfå
  • Läkarintyg vid akut sjukdom eller olycksfall där det ska framgå att läkaren uttryckligen avråder från resa. Dessutom ska läkarintyget innehålla uppgift om:
   • diagnos
   • datum för första behandling/undersökning
   • datum för den behandling, som ligger till grund för läkarens avrådande till resa

  Vid vårdkostnader samt vid olycksfallsskada


  • Kvitto eller motsvarande på att resan är betald med kortet
  • Färdbiljett/resebevis eller andra handlingar, som visar resans resenärer, totala pris och avgångar
  • Kvitton för läkarbesök och eventuell medicin samt andra handlingar som kan vara av betydelse för bedömningen
  • Läkarintyg vid sjukdom eller olycksfall där det ska framgå diagnos och datum för behandling/undersökning

  Vid försening


  • Kvitto eller motsvarande på att resan är betald med kortet
  • Färdbiljett/resebevis eller andra handlingar som visar resans resenärer, totala pris och avgångar
  • Vid försening av allmänt färdmedel intyg som visar verklig avgång och verklig ankomst till slutdestinationen samt orsaken till förseningen (kan erhållas av researrangören)
  • Vid försening av incheckat bagage intyg från flygbolag eller transportbolag från resmålet, samt kvitto på inköp. Av kvittot ska framgå inköpsdatum och tidpunkt samt vad inköpet avser

  Vid självriskskydd


  • Kvitto eller annan handling som visar att varan har betalats med kortet (t.ex. kontoutdrag och köpnota/faktura)
  • Kvitto som visar självriskens storlek
  • Beslut och skadedokumentation från försäkringsbolaget där självrisk framgår

  Vid outnyttjat liftkort


  • Kvitto eller motsvarande på att resan är betald med kortet
  • Färdbiljett/resebevis eller andra handlingar som visar resans resenärer, totala pris och avgångar
  • Kvitto eller annan handling som styrker att liftkort eller skidhyra har betalats med kortet
  • Läkarintyg och andra handlingar som visar antal ordinerade vilodagar

  Vid hole in one


  • Kvitto eller motsvarande på att resan är betald med kortet.
  • Kvitto avseende greenfee köpt med kortet
  • Scorekort med underskrift
  • Kvitto för inköp av champagne eller motsvarande

  Vid skada på hyrbil


  • Kvitto eller motsvarande på att resan och hyrbilen är betald med kortet
  • Färdbiljett/resebevis eller andra handlingar som visar resans resenärer, totala pris och avgångar
  • Beslut och skadedokumentation från biluthyraren där självrisk framgår
 • Hur man enklast bifogar dokument till skadeanmälan
  1. Scanna dokumenten och ladda ner filen på din dator.
  2. Fota med din mobilkamera, sänd till din mailbox och ladda ner filen. Titta på bilden så den går att läsa.

  Om du inte har möjlighet att skicka in dokumenten med din skadeanmälan kan du komplettera i efterhand. Det är då viktigt att ange det referensnummer du får i vårt bekräftelsemail.

  Enklast sänder du kompletteringen till vår mailadress kortforsakring@zurich.com. Referensnummer måste alltid anges för att vi ska veta att dokumenten tillhör just din anmälan.

  Tillåtna filtyper: .docx .doc .xlsx .xls .jpg .gif .bmp .png .pdf

  Totala summan av filernas storlek får ej överskrida: 100 MB

 • Frågor och akut hjälp utomlands

  Du är alltid välkommen att kontakta vår skadeavdelning på telefon
  08–579 332 21 eller via vår mailadress kortforsakring@zurich.se.

  Skadeavdelningens öppettider är:
  08.15-20.00    Måndag-Fredag
  09.00-15.00    Lördag samt dag före helgdag

  Vid akut hjälp utomlands

  Vid behov av akut hjälp utomlands för sjukvårdskostnader, hemtransport eller tandvård ska du kontakta Zurich Assistance. Det kan du göra när som helst på dygnet och var du än befinner dig i världen.

  Telefon:
  +46 8 579 332 20
  +45 3848 8837 (SOS International)

  Vid kontakt ska du kunna verifiera att du betalat din resa till minst 50% med kortet.

 • Omprövning
  • Hos Zurich
  • Rådgivning
  • Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  • Domstol

  Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan på så sätt klaras upp.

  Är du fortfarande inte nöjd kan du inom sex månader från Zurichs beslut vända dig till Zurich Klagomålsansvarig som utan kostnad prövar de flesta klagomål. Skriv ned dina synpunkter och skicka dessa till Zurich Klagomålsansvarig via post eller e-post.

  Zurich Klagomålsansvarig
  Postadress: Zurich, Skador, Box 5069, 102 42 Stockholm, Sverige.
  Telefon: +46 (0)8 579 330 00
  E-post: nordic@zurich.com

  Konsumenternas försäkringsbyrå

  Du kan få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas försäkringsbyrå.

  Telefon: 0200-22 58 00
  Internet: www.bankforsakring.konsumenternas.se

   

  Kommunala konsumentvägledningen

  Du kan även vända dig till din kommun för råd och hjälp.

  ARN är en statlig myndighet, vars särskilda avdelning för försäkringsfrågor kostnadsfritt prövar ditt ärende.

  Telefon: 08-508 860 00
  E-post: arn@arn.se
  Internet: www.arn.se

  Vid tvist kan du vända dig till domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer. Det finns vissa möjligheter att få kostnader ersatta från rättsskyddsförsäkringen i till exempel hemförsäkringen.