När försäkringen gäller

Enkel biljett

För enkel biljett gäller försäkringen från tidpunkten du lämnar hemmet eller annan plats i Norden där resan påbörjas, till dess du kommit fram till slutdestinationen.

Vid samtidigt köp av två enkla biljetter, en för utresa och en för hemresa gäller motsvarande regler som för "Tur- och returbiljett, charterresa, rundresa". Returresan ska då vara betald innan utresan påbörjas.

Tur- och returbiljett, charterresa, rundresa

Vid köp av tur- och returbiljett eller resa gäller försäkringen under maximalt 60 dagar från tidpunkten du lämnar hemorten eller annan plats inom Norden där resan påbörjas, till dess resan är avslutad och du återkommit till din slutdestination eller hemorten.

Avbeställningsskydd


Avbeställningsskyddet börjar gälla när resa till ett värde av lägst 750 kr betalats eller en anmälningsavgift inbetalats, tillsammans med därefter förfallna betalningar och upphör att gälla när man lämnar hemorten för att påbörja resan.

Avbeställningsskyddet upphör senast när du checkat in på flygplats eller annan liknande plats där resa påbörjas, såsom färjeterminal, buss eller tågstation. För dig som valt att göra din incheckning i förväg via internet eller sms, gäller avbeställningsskyddet maximalt fram till av trafikbolaget rekommenderad senaste incheckningspunkt för ordinarie avresa.