Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för dig med giltigt kort som betalat en privatresa med minst 50% med kortet samt för annan tjänst som omfattas av försäkringen och som betalats med kortet. Med betalning med kort jämställs betalning av resa från kortinnehavarens konto hos Ecster, direkt eller genom tredjepartstillhandahållen betaltjänst såsom Swish eller Betalo. För att försäkringen ska vara giltig i samband med resa krävs att betalning sker till organiserad resebyrå, researrangör eller trafikbolag.

För att Självriskskydd vid Utländsk hyrbilsförsäkring ska omfattas, ska du ha betalat bilhyran i samband med betalning av resan eller i sin helhet med kortet till uthyrningsföretaget på resmålet. Motsvarande betalningsregler gäller även för Outnyttjade tjänster och Hole in one.

Om en resa betalas med bonuspoäng kan detta ske till maximalt 50%. Överskjutande del av priset, minst 50% som inte betalas med bonuspoäng, ska i sin helhet betalas med kortet, varvid eventuella flygskatter och andra avgifter räknas in i den delen av resans pris.

Försäkringen gäller även för din maka/make, registrerad partner, sambo och barn som inte fyllt 23 år omfattas av försäkringen, även när de reser på egen hand. Barnet ska vara folkbokfört hos dig eller hos den andre föräldern.

Försäkringen gäller även för barnbarn under 23 år som medföljer mor- eller farföräldrar på resa utan förälders sällskap och följer samma resplan, restider och resmål som dem.

Försäkrade personer ska vara stadigvarande bosatta inom EU.

Om du betalat resa för medresenär som inte är försäkrad enligt ovan men som är innehavare av ett Ecster profilerat kort med MasterCard-anslutning, anses även medresenären vara försäkrad med den omfattning som gäller för ditt kort.

För att omfattas av ditt försäkringsskydd ska medresenär resa tillsammans med dig och följa samma reseplan, resetider och resmål.