Definitioner

Allmänt tranportmedel / färdmedel

Transportmedel för allmän passagerartrafik.

EU

Med EU avses samtliga EU- och EES-länder samt Schweiz.

Familj

Med familj avses kortinnehavaren och dennes make/maka, registrerad partner eller sambo som är folkbokförda hos kortinnehavaren. Barn omfattas också av försäkringen om de inte fyllt 23 år. Familjedefinitionen avgörs vid betalning av resan.

Med sambo menas person som den försäkrade kortinnehavaren stadigvarande bor tillsammans med i ett äktenskapsliknande parförhållande. Sambo ska vara folkbokförd hos kortinnehavaren och ingen av dem får vara gift eller registrerad partner med annan person för att bedömas som sambo enligt dessa villkor.

Hemmet / Hemort

Med hemort menas den ort i det land där försäkrad har sin ordinarie stadigvarande bostad och är folkbokförd eller registrerad på motsvarande sätt. Endast en hemort är möjlig.

  • För försäkrad med hemort inom Norden gäller försäkringen för resor som påbörjas inom Norden. Resa som omfattar tur/retur, ska avslutas på hemorten eller på annan plats inom Norden.
  • För försäkrad med hemort utom Norden men inom EU gäller försäkringen endast för resor som påbörjas från det landet. Resa som omfattar tur/retur, ska dessutom avslutas i samma land som hemorten.

Kort / Kortinnehavare

Med kort avses Ecster Profilerade kort med Mastercard-anslutning som av innehavare (kortinnehavare) används vid betalning av resa eller annan tjänst som omfattas av villkoren.

Nära anhörig / Närstående

Med närstående person menas i dessa villkor make/maka, sambo eller registrerad partner, barn, barnbarn, barnbarnsbarn, föräldrar, far- och morföräldrar, gammelfar- och gammelmorföräldrar, syskon, halvsyskon, svåger, svägerska, svärföräldrar, svärson och svärdotter, samt person som har vårdnad om anhörig inom den försäkrades familj.

Olycksfall

Med olycksfall menas en kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre händelse, dvs. genom ett utifrån kommande våld mot kroppen. Kroppsskada som uppkommer genom förfrysning, värmeslag eller solsting jämställs med olycksfall och anses ha inträffat den dag skadan visar sig.

Organiserad resebyrå, researrangör eller trafikbolag

Med organiserad resebyrå, researrangör eller trafikbolag menas näringsidkare som säljer resor, logi och arrangemang till konsumenter. Privatperson eller förening som arrangerar resor eller arrangemang är inte att betrakta som organiserad resebyrå, researrangör eller trafikbolag.

Personbil

Med personbil avses personbil, herrgårdsvagn samt fordon (som är avsedd för persontransport) för upp till 9  passagerare som är avsedda att framföras på allmän väg. Personbilen ska vara hyrd hos en auktoriserad hyrbilsfirma. Med personbil avses inte husbil.

Resa

Med resa avses

  • samtliga förskottsbetalade kostnader för färdbiljett med allmänt transportmedel eller,
  • en kombination av förskottsbetalad färdbiljett och/eller logi (t ex charterresa eller reguljärbiljett och/eller logi),
    • Sådant researrangemang som inkluderar bilhyra, måltider, evenemangsbiljetter, utflyktsbiljetter eller liknande (paketresa) omfattas också av definitionen under förutsättning att bokning och betalning av researrangemanget skett samtidigt och till samma resebyrå före avresa.
    • För eget kombinerat researrangemang, som omfattar förskottsbetalad färdbiljett och/eller logi tillsammans med bilhyra, måste bokning och betalning göras före avresa för att omfattas av försäkringen.
  • Förskottsbetalat hotellrum, korttidshyrd stuga eller lägenhet för självhushåll under maximalt 90 dagar anses enligt dessa villkor som ett researrangemang som omfattas av försäkringen under hyrestiden.

Då betalning av boendet först kan ske vid incheckning måste kortet användas både vid bokning och vid betalning till 100%, till hotell eller organiserat stuguthyrningsföretag. Försäkringen gäller under hyrestiden.

Resan ska ha inköpts före avresa, från en organiserad resebyrå, researrangör, trafikbolag, auktoriserat biluthyrningsföretag, hotell eller organiserat stuguthyrningsföretag.

Sambo

Med sambo menas person som du stadigvarande sammanbor med under äktenskapsliknande förhållande och som är folkbokförd hos dig. Ingen av er får vara gift eller registrerad partner med annan person för att bedömas som sambo.

Slutdestination

Med slutdestination menas den förskottsbetalade resans mål efter eventuella mellanlandningar. Om försäkrad övernattar vid mellanlandning anses denna ort vara slutdestination. Vid hemresa avses med slutdestination, slut-målet för den förbokade och med kortet betalda transporten, inte resa som inhandlas på denna ort för att nå hemorten.