Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för resor som påbörjas i Norden eller där du har din hemort inom EU.

Försäkringen gäller i hela världen med de undantag som finns i försäkringsvillkoren.

Försäkringen lämnar inte ersättning för